ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนอุดหนุุนักเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ประกาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โครงการทุนอุดหนุุนักเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567
ชื่อไฟล์ : 1707313599_ประกาศรับสมัครนักเรียน โครงการทุนอุดหนุน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1707313599_ประกาศรับสมัครนักเรียน โครงการทุนอุดหนุน.pdfข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน