ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

นายชาญชัย ประทีปเกาะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายชาญชัย ประทีปเกาะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายชาญชัย ประทีปเกาะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายกัซฟี ดอแม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน/ความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายกัซฟี ดอแม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน/ความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายกัซฟี ดอแม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน/ความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวชนทนา นราประสิทธิ์
หัวหน้างานแผน/งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวนาลิศ กาปา
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวชนทนา นราประสิทธิ์
หัวหน้างานแผน/งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวนาลิศ กาปา
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวชนทนา นราประสิทธิ์
หัวหน้างานแผน/งบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวนาลิศ กาปา
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์
หัวหน้างานวิจัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวนูรีศัณย์ อูเซ็ง
หัวหน้าส่งเสริมผลผลิต/ประกอบการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์
หัวหน้างานวิจัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวนูรีศัณย์ อูเซ็ง
หัวหน้าส่งเสริมผลผลิต/ประกอบการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวเต็มดวง เสรีศรีรัตน์
หัวหน้างานวิจัยฯ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นางสาวนูรีศัณย์ อูเซ็ง
หัวหน้าส่งเสริมผลผลิต/ประกอบการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายอาดูร่า สมานกุลวงศ์
หัวหน้าความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายสุรชัย สาและ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล/สารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายอาดูร่า สมานกุลวงศ์
หัวหน้าความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายสุรชัย สาและ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล/สารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายอาดูร่า สมานกุลวงศ์
หัวหน้าความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -


นายสุรชัย สาและ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล/สารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทร:- -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน