ข้อมูลอาคารสถานที่ :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

 

ส่วนที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ที่ตั้ง 123 หมู่ที่ 7 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  96120 เบอร์โทรศัพท์ 073-646566 โทรสาร. 073-646566 เว็บไซต์ : www.skc.ac.th  E-mail :skckolok@hotmail.com

จำนวนเนื้อที่ของสถานศึกษา 32 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา

          มีอาคารรวมทั้งสิ้น 27 หลัง

                    1. บ้านพักผู้บริหาร                  จำนวน            1         หลัง

                    2. บ้านพักครู                        จำนวน          18         หลัง

                    3. อาคารอำนวยการ                จำนวน            1         หลัง

                    4. อาคารวิทยบริการ                จำนวน            1        หลัง

                    5. อาคารเรียนปฏิบัติการ 3 ชั้น    จำนวน            2         หลัง

                    6. อาคารเรียนปฏิบัติการ 4 ชั้น    จำนวน            1        หลัง

                    7. อาคารโรงฝึกงาน                 จำนวน            2        หลัง

                    8. อาคารละหมาด                  จำนวน            1        หลัง

 

ส่วนที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2  ถนนทรายทอง 3 ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 96120  เบอร์โทรศัพท์ 073-530767 โทรสาร. 073-530767  เว็บไซต์ : www.skc.ac.thE-mail : skckolok@hotmail.com

อาคารสิริบุญรักษ์         จำนวน  1 หลัง   20 ห้อง

 

ส่วนที่ 3 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอแว้ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านเขาสามสิบ  ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  96160  เบอร์โทรศัพท์ 081-7382254, 089-5985797, 088-4888493 โทรสาร. 073-646566เว็บไซต์ : www.skc.ac.th  E-mail : skckolok@hotmail.com

 

ส่วนที่ 4 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอสุไหงปาดี  ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี จัดตั้งอยู่ที่บ้าน 243/1 บ้านควน หมู่ ตำบลสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตรงข้ามโรงเรียนธัญธารวิทยาและติดกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์กองทัพบกแห่งประเทศไทย ช่อง 5

 

ส่วนที่ 5 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ถนนทรายทอง 3 ตำบลปาเสมัส  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส 96120  เบอร์โทรศัพท์ 073-530767 โทรสาร. 073-530767  เว็บไซต์ : www.skc.ac.thE-mail : skckolok@hotmail.comข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน