งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ปีการศึกษา 2560 – ปัจจุบัน

-        นายอับดุลเลาะ หะยีวามิง นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13  ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

-        นายอภิชาต ซังขาว นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13  ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

-        นายอนาซ บินมือลี นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 13  ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

-        นางสาวเบบีกันตีนีเจะเม็ง นักศึกษาสาขาการตลาด ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ไหว้ครูสวยงาม (หญิง) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 สุริยเทพเกมส์ ในหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่

-        นางสาวเบบีกันตีนีเจะเม็ง นักศึกษาสาขาการตลาด ระดับ ปวส.ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเล่น (หญิง) รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ในหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่

-        นางสาวอัสมา  หวันชิตนาย นักศึกษาแผนกการโรงแรม ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลพระราชทาน โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา

ระดับ อศจ. 2560

-        หมู่ลูกเสือวิสามัญ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ได้ผ่านมาตรฐาน กิจกรรมฐานผจญภัยในระดับดีมาก ในงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

-        ลูกเสือค่ายย่อยที่ 3 กอง 3 ได้รางวัลกองลูกเสือดีเด่น (หญิง) ในงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปีการ 2560 ในระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ

-        ผลงานเครื่องปอกมังคุด ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

-        ผลงานเครื่องเก็บพริก ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชย ของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

-        ผลงานเครื่องปั้มลม ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชย ของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

-        ผลงานเครื่องยกเก้าอี้ ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญทอง ของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

-        ผลงานสบู่สารสกัดแตงกวา ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญทอง ของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

-        ผลงานอุปกรณ์ไล่น้ำชักโครกของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญทอง ของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ระดับ อศจ. 2561

-        ผลงานเครื่องบดนักปั่น ระดับ ปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ระดับภาค 2561

-        ผลงานเครื่องบดนักปั้ม ระดับ ปวช. ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคในระหว่างวัน 23-25 กรกฎาคม 2561

-        ผลงานสบู่สารสกัดแตงกวา ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชยของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค

-        ผลงานอุปกรณ์ไล่น้ำชักโครก ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชยของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค

-        ผลงานเครื่องยกเก้าอี้ ของวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลชมเชยของโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับภาค

ระดับ อศจ. 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์

-        นายมูบาเราะห์ มามุ และนายบาฮาเร็น  มะนอ ระดับชั้น ปวช.3 แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานจักรยานระดับ ปวช. ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายสถาพร  หน่อโท๊ะ และนายธนวิชญ์  ปิ่นพรม ระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีน ระดับ ปวช. ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-         

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

-        นายมูฮำหมัดซาฟิ  นิแม และนายพายรี  นาพี ระดับชั้น ปวส. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานเครื่องยนต์แก็สโซลีนระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายอับดุลรอซะ  มะสอรี และนายอิสมาแอล  อาแซ ระดับชั้น ปวส. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานเครื่องยนต์ดีเซลระดับ ปวส.2 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

-        นายมูฮัมหมัดไซฟู  เดรส ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างเชื่อมโลหะ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช.3 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

-        นายซูลกิฟลี  ยะโก๊ะ และนายมูฮำหมัดฟิรดาวส์ รอนิง ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟ้า ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายมูฮำหมัดอิฟนัน  ลอแมและนายอับดุลฮากิม  มามะ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟ้า ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายอาซาน  เลาะเมาะและนายนิอามัน  นิโกะ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างไฟฟ้า ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายฟิรอัน  อับดุลเลาะและนายซูคีฟรี  ตาปอ ระดับชั้น ปวส. แผนกช่างไฟฟ้า ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC ระดับ ปวส.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-         

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

-        นายอานาซ  บินมือลี และนายมูฮำหมัดไฟริส  บินอูเซ็ง ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายนฤศักดิ์  บุญล้อม และนายอรรถชัย  ไชยเสนา ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช.2 กับ ปวช.1 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

-        นายอีรูวัน  รอเม๊าะ นายอนุรักษ์  คาเดร์ และนายบิลลาเด็น  ยะปา ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานปูน ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายอิลฮัม  ยะโกะ นายอาลิช  กามะลอ และนายธนากรณ์  ทองชูใจ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานปูน ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายอีรูวัน  รอเม๊าะ นายอนุรักษ์  คาเดร์ และนายบิลลาเด็น  ยะปา ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานไม้ ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายอิลฮัม  ยะโกะ นายอาลิช  กามะลอ และนายธนากรณ์  ทองชูใจ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างก่อสร้าง ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานไม้ ระดับ ปวช.3 ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

-        นายอัรฟัน  เจ๊ะอาแว ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.1 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายไฟร์ตัส  มามะ ระดับชั้น ปวช. แผนกช่างยนต์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.1 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

-        นายไฟร์ตัส  มามะ ระดับชั้น ปวช. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการแข่งชันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช.1 ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี

-        นางสาวยัสมีน  ตอแลมา และนางสาวนาข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน