เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

????ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดการ????
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
- ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม หรือชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น ตัดผมทรงรองทรง
จัดตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว และมอบตัวดังนี้
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษา ( ร.บ ) 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา 2 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดาอย่างละ 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีรายชื่อจะประกาศอีกครั้งในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
--------------------------------------------------
ชื่อไฟล์ : 1650319080_skc new65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1650319080_skc new65.pdfข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน