วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนู

ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมโครงการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 :: ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 :: ประกาศ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา :: ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 :: ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าเรียนโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 :: ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี ปีการศึกษา 2566 :: ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ปีการศึกษา 2566 :: เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1444 :: ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนนักเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ระดับ ปวช. :: ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รับทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 ::

ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมโครงการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ผู้กล้าฝีมือชน คนสร้างชาติ


ภาพกิจกรรม

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ : ติดต่อเรา วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก 123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120 โทร. 073-646566 Fax. skckolok@hotmail.com Email : skckolok@hotmail.com


กิจกรรมบน Facebook

เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง

ฝ่ายบริหาร
โทร : 073646566
Email : -


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนูขวา


หน่วยงานราชการ


สถิติการใช้งาน


ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน