วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนู

ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาไฟฟ้าทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ระบบอินทราเน็ทประกาศ เปิดปิดภาคเรียนและประกาศลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 :: ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ :: ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 :: เข้าร่วมโครงการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 :: ประกาศรับสมัครทุนโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 :: ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 :: ประกาศ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา :: ประกาศการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 :: ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าเรียนโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 :: ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษามอบตัว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี ปีการศึกษา 2566 ::

ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาไฟฟ้าทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ผู้กล้าฝีมือชน คนสร้างชาติ


ภาพกิจกรรม

รายการข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

รายการวิดีโอกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ : ติดต่อเรา วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก 123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120 โทร. 073-646566 Fax. skckolok@hotmail.com Email : skckolok@hotmail.com


กิจกรรมบน Facebook

เว็บบอร์ด


ทำเนียบบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง

ฝ่ายบริหาร
โทร : 073646566
Email : -


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนูขวา


หน่วยงานราชการ


สถิติการใช้งาน


ติดตามเรา Facebookรับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน