วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

  • Teachers Transform
    "ในโลกยุคดิจิทัลซึ่งเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ล้วนเข้าถึงได้ง่ายดายกว่าในอดีตมากนัก ดังนั้น ครูจึงไม่ใช่ผู้เดียว ที่มีหน้าที่ให้ความรู้ ไม่ใช่ผู้ผูกขาดข้อมูลแก่เด็ก ๆ อีกต่อไป เพราะความรู้มีอยู่รอบตัว ครูในยุคดิจิทัลนั้น จึงต้อง
    เผยแพร่วันที่111 : 15 ม.ค. 2565 | โดย : Admin | เปิดอ่าน :

"ในโลกยุคดิจิทัลซึ่งเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ล้วนเข้าถึงได้ง่ายดายกว่าในอดีตมากนัก ดังนั้น ครูจึงไม่ใช่ผู้เดียว ที่มีหน้าที่ให้ความรู้ ไม่ใช่ผู้ผูกขาดข้อมูลแก่เด็ก ๆ อีกต่อไป เพราะความรู้มีอยู่รอบตัว ครูในยุคดิจิทัลนั้น จึงต้อง Tranform ปรับเปลี่ยนชุดความคิดใหม่จาก "ผู้ให้ความรู้" กลายเป็น "ผู้แนะแนวทาง" ให้เด็ก ๆ สามารถจัดการข้อมูลมหาศาลได้อย่างดี" คุรุสภาขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ภายใต้หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" The Power of New Generation Teachers: Creating Thais to the Global World
ข้อมูลพื้นฐาน

รายงานยอดสมัครเรียน ประจำปี 2566 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2565 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน