ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดนราธิวาสตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมปาเสมัส :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน