ร่วมประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

  • ร่วมประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
    ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มอบหมายให้หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ หัวหน้างานวิจัยฯ และงานวิชาการ ร่วมประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี ดร.อภิชาติ เนินพรหม
    ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มอบหมายให้หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ หัวหน้างานวิจัยฯ และงานวิชาการ ร่วมประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี ดร.อภิชาติ เนินพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมฯ และนางปรียา ตันวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการเข้าร่วมประชุมฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคบางนรา
    เผยแพร่วันที่ : 2022-01-07 08:43:44 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 1354

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน