ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2565 :: วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

***ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-16 ธันวาคม 2565
กำหนดการรับสมัครเรียนนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อ วันที่ 4 มกราคม 2566
วันมอบตัว วันที่ 6 มกราคม 2566
ระดับชั้น ปวช. เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
ระดับชั้น ปวส. เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม สวมรองเท้าหุ้มส้น และจัดเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว ดังนี้
1. สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่จบการศึกษา (รบ.) หรือใบรับรองความเป็นนักเรียน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดาอย่างละ 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ๑ รูป
ชื่อไฟล์ : 1676266173_323166137_709252980814520_6079537955105959956_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676266173_323285622_1386704645401724_3967414494378605263_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676266173_323427054_1378468419224442_259544004759344233_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676266173_323459876_865234751463838_7305687550058124835_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676266173_323700326_1669836666783262_789993140749240909_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676266173_323908543_9281623431863902_8943501295137677904_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676266173_324021801_5910177569005587_1353155756084640164_n.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลพื้นฐานและจังหวัด ข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลตลาดแรงงานสถานประกอบการ ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติสถานศึกษา วิสัยทัศน์และพันธกิจ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักศึกษา ระดับ ปวช.,ปวส. แผนที่วิทยาลัยฯ หลักสูตรการศึกษา ปวช.,ปวส. ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน