แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ- ข้อมูลทั่วไปแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นายเกชา   ชุมเกื้อ
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่