ประกาศรับสมัครระยะสั้น ปี 2560 (ภาคเรียนที่ 2)- ข้อมูลทั่วไปประกาศรับสมัครระยะสั้น ปี 2560 (ภาคเรียนที่ 2)

 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่