ข้อมูลอาคารสถานที่- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลอาคารสถานที่

 


 
  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่        
  ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก      
  ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ ....123....... หมู่ที่ …7..... ถนน …โก-ลก..-ตากใบ....  
ตำบล ...ปาเสมัส......อำเภอ/เขต ....สุไหงโก-ลก.... รหัส …96120......      
  โทรศัพท์     โทร. .....073-646566..........      
  โทรสาร      โทร. .....073-646566..........      
  เว็บไซต์  ...........www.skc.ac.th ............      
  อีเมล ........skckolok@hotmail.com...............      
  เนื้อที่ของสถานศึกษา        
  .....32.... ไร่ ......2....... งาน ......98.........ตารางวา      
  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น ......6....... หลัง  มีห้องทั้งสิ้น .......62...... ห้อง ได้แก่
1 ......อาคารเรียน…3...ชั้น...ตึกเก่า.......... จำนวน .......1....... หลัง ......24........ห้อง
2 ......อาคารเรียน…3...ชั้น......................... จำนวน .......1........ หลัง .....20.........ห้อง
3 ......อาคารหอประชุม............................... จำนวน .......1........ หลัง ........8.........ห้อง
4 ............แผนกช่างยนต์.............................. จำนวน .......1........ หลัง ........5.........ห้อง
5 ........แผนกช่างเชื่อม.................................. จำนวน ........1....... หลัง ........5.........ห้อง
6 ........อาคารละหมาด................................ จำนวน .........1....... หลัง ........-..........ห้อง
7 ............................................................   จำนวน ................... หลัง ..................ห้อง
8 ............................................................   จำนวน ................... หลัง ..................ห้อง
9 ............................................................   จำนวน ................... หลัง ..................ห้อง
  อื่น ๆ เช่น สีประจำ ต้นไม้ สัญลักษณ์  เพลง ของสถานศึกษา    
 
 วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่