ข้อมูลเศรษฐกิจ/สังคม- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลเศรษฐกิจ/สังคม

 


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
  • ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป คลิก
  • ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สภาวการณ์ คลิก
  • ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คลิก
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่