การแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกยานยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ผลงานนักเรียน  การแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกยานยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562

การแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกยานยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 

  โพสต์ : 17  2562 เวลา 19:03:41

 


บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีธานี  ศรีทอง

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่