ประเภทการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ผลงานนักเรียน  ประเภทการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561
(ประเภทการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์)
  โพสต์ : 12  2561 เวลา 14:26:43

 


บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีธานี  ศรีทอง

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่