ติดตามการนิเทศครูผู้สอน ครูโกวิท เสรีรัตน์ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ผลงานครู  ติดตามการนิเทศครูผู้สอน ครูโกวิท เสรีรัตน์ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2560 นางสุธาสินี ชุมเกื้อ เป็นประธานคณะกรรมการการติดตามการนิเทศครูผู้สอนพร้อมด้วยนางวนาวัลย์ ทิลา และนายธีรพงศ์ พรหมชาติ เข้าร่วมนิเทศครูโกวิท เสรีรัตน์ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์

 

  โพสต์ : 15  2561 เวลา 10:59:21

 


บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีธานี  ศรีทอง

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่