เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราชใหม่2561 ผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันปอเนาะมัรดียะห์ ทำหน้าที่มอบของขวัญปีใหม่แทน โต๊ะครูปอเนาะมัรดียะห์- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ผลงานครู  เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราชใหม่2561 ผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันปอเนาะมัรดียะห์ ทำหน้าที่มอบของขวัญปีใหม่แทน โต๊ะครูปอเนาะมัรดียะห์

เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราชใหม่2561
ผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันปอเนาะมัรดียะห์
ทำหน้าที่มอบของขวัญปีใหม่แทน
โต๊ะครูปอเนาะมัรดียะห์
แก่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก โดยมี นาง ปาอีซา เจ๊ะแว เป็นผู้รับมอบแทน ผู้อำรวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก 
นาย มหิศร ปัตราษฎร์

ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน

ด้วยความเคารพ
นาย มูรซีดีน เซ็ง
โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรดียะห์


 

  โพสต์ : 13  2561 เวลา 14:52:16

 


บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีธานี  ศรีทอง

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่