ประกาศ รับนักเรียน นักศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศ รับนักเรียน นักศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศ รับนักเรียน นักศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 13  2563 เวลา 14:03:19

 


บุคลากร

ว่าที่ร้อยตรีธานี  ศรีทอง

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้วิทยาลัยการอาชีพสุโหงโก-ลก

123 หมู่ที่ 7 ถนนสุไหงโก-ลก - ตากใบ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

E-mail : skckolok@hotmail.comphone : 073646566

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.skc.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่