วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก


บุคลากร :: ผู้อำนวยการ


ชื่อ-สกุล : นายกัซฟี ดอแม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มงาน : บุคลากร
ลักษณะของงาน : ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 073646566
E-Mail : skckolok@hotmail.com

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com