ประกาศรับสมัครระยะสั้น ปี 2560 (ภาคเรียนที่ 1)- ข้อมูลทั่วไป


ประกาศรับสมัครระยะสั้น ปี 2560 (ภาคเรียนที่ 1)

 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com