ข้อมูลเศรษฐกิจ/สังคม- ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลเศรษฐกิจ/สังคม

 


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส
แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
  • ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป คลิก
  • ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สภาวการณ์ คลิก
  • ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คลิก
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com