ข้อมูลบุคลากร- ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลบุคลากร

 

ข้อมูลจำนวนบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ข้อมูล  ณ  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ลำดับที่ ประเภท จำนวน (คน)
1 ผู้บริหาร 4
2 ข้าราชการครู 14
3 พนักงานราชการ(ครู) 29
4 พนักงานราชการ(เจ้าหน้าที่) 20
5 ลูกจ้างชั่วคราว 2
6 ลูกจ้างเหมาบริการ 47
รวมทั้งหมด 116

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com