เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษบุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาพิเศษ

ในหลักสูตร ต่างๆดังนี้
หลักสูตร ปตอ.รับจำนวน 20 คน(รับผู้กำลังศึกษาชั้นป.6 หรือจบป.6 และมีอายุไม่เกิน 15 ปี)
หลักสูตร ปวช.รับสาขาวิชาละ 20 คน (รับผู้กำลังศึกษาในชั้นม.3)
-สาขาวิชาช่างยนต์
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
-สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการโรงแรม
หลักสูตร ปวส. รับสาขาวิชาละ 20 คน (รับผู้กำลังศึกษาในชั้นม.6หรือปวช.)
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์)
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-สาขาวิชาการตลาด
-สาขาวิชาการโรงแรม
สมัครได้ที่วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกหรือ
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแว้ง
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี
กำหนดการ
20 ม.ค.2563 ถึง 14 ก.พ.2563 รับสมัคร
27 ก.พ.2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในระบบโควตาพิเศษ
12 มี.ค.2563 รายงานตัวนักศึกษาระบบโควตาพิเศษ
ติดต่อได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
www.skc.ac.th
073-646566

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 15 ม.ค. 2563 เวลา 15:20:14

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com