การแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    การแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562บุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการบัญชี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562


 

  โพสต์ : 17 พ.ย. 2562 เวลา 19:14:26

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com