ขอแสดงความยินดี และกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอแสดงความยินดี และกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีบุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความยินดี และกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ออกจาก วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก เวลา 08.30 น ถึง วท.ปน 10.30 น.
  โพสต์ : 14 ธ.ค. 2561 เวลา 22:29:22

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com