ประกาศการับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควต้า กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศการับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควต้า กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒บุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

ประกาศการับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระบบโควต้า กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ประกาศนียบัตรวชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 13 ธ.ค. 2561 เวลา 10:55:41

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com