การแข่งทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    การแข่งทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartenderบุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

การแข่งทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender // ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

  โพสต์ : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 14:40:53

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com