ประเภทการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    ประเภทการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์บุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

โครงสร้างแผนกวิชา

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561
(ประเภทการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์)
  โพสต์ : 12 ธ.ค. 2561 เวลา 14:26:43

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com