ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรณนะ- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรณนะบุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรณนะttp://5d3d05a85838.sn.mynetname.net:81/

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 31 ม.ค. 2561 เวลา 20:12:11

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com