ลงพื้นแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดทุนประชารัฐและทัน จชต ณ โรงเรียนนะฎอฏุลฮีสลาฮียะห์- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    ลงพื้นแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดทุนประชารัฐและทัน จชต ณ โรงเรียนนะฎอฏุลฮีสลาฮียะห์บุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก นำโดยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดทุนประชารัฐและทัน จชต ณ โรงเรียนนะฎอฏุลฮีสลาฮียะห์


  โพสต์ : 15 ม.ค. 2561 เวลา 11:41:27

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com