การติดตามการนิเทศ ครูอนุษา ไชยดี ครูแผนกสามัญ- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    การติดตามการนิเทศ ครูอนุษา ไชยดี ครูแผนกสามัญบุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2560 นางสุธาสินี ชุมเกื้อ เป็นประธานคณะกรรมการการติดตามการนิเทศครูผู้สอนพร้อมด้วยนางสาววนาวัลย์ ทิลา และนางสาวนาลิศ  กาปา เข้าร่วมนิเทศครูอนุษา ไชยดี ครูแผนกสามัญ


  โพสต์ : 15 ม.ค. 2561 เวลา 11:07:00

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com