เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราชใหม่2561 ผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันปอเนาะมัรดียะห์ ทำหน้าที่มอบของขวัญปีใหม่แทน โต๊ะครูปอเนาะมัรดียะห์- ข่าวประชาสัมพันธ์Home    เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราชใหม่2561 ผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันปอเนาะมัรดียะห์ ทำหน้าที่มอบของขวัญปีใหม่แทน โต๊ะครูปอเนาะมัรดียะห์บุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราชใหม่2561
ผู้ช่วยโต๊ะครูสถาบันปอเนาะมัรดียะห์
ทำหน้าที่มอบของขวัญปีใหม่แทน
โต๊ะครูปอเนาะมัรดียะห์
แก่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก โดยมี นาง ปาอีซา เจ๊ะแว เป็นผู้รับมอบแทน ผู้อำรวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก 
นาย มหิศร ปัตราษฎร์

ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน

ด้วยความเคารพ
นาย มูรซีดีน เซ็ง
โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัรดียะห์


 

  โพสต์ : 13 ม.ค. 2561 เวลา 14:52:16

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com