ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา(ปตอ.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนนยบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา(ปตอ.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนนยบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563บุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ


ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา(ปตอ.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

และหลักสูตรประกาศนนยบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 13 ก.พ. 2563 เวลา 14:09:17

 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com