ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: บุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ด้านบริหารทั่วไป) (24 ม.ค. 2563 || อ่าน : 249 ) 1.51 MBs 0
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ด้านบริหารทั่วไป) (24 ม.ค. 2563 || อ่าน : 261 ) 1.51 MBs 0
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (8 ม.ค. 2563 || อ่าน : 444 ) 2.69 MBs 0
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการนักเรียนทุน-ระดับ-ปวช. (2 ก.พ. 2561 || อ่าน : 25812 ) 6.88 MBs 0
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและกำหนดการนักเรียนทุน-ระดับ-ปวส. (2 ก.พ. 2561 || อ่าน : 26650 ) 3.35 MBs 0
 ประกาศ เรื่อง นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อ (สาขา1) (1 ก.พ. 2561 || อ่าน : 27669 ) 1.92 MBs 0
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรณนะ (30 ม.ค. 2561 || อ่าน : 28098 ) 1.39 MBs 0
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษาระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (24 ม.ค. 2561 || อ่าน : 28582 ) 1.38 MBs 0
 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรับทุนการศึกษาระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (24 ม.ค. 2561 || อ่าน : 28811 ) 2.32 MBs 0
 เรือง-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป-ตำแหน่งครู (17 ม.ค. 2561 || อ่าน : 29881 ) 3.83 MBs 0