การเตรียมการเปิดศูนย์ประสานงาน การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาส- วีดีโอกิจกรรมวีดีโอกิจกรรม หมวด  :: Viedeo กิจกรรมต่างๆ ::  การเตรียมการเปิดศูนย์ประสานงาน การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาสบุคลากร

นายอิทธิฤทธิ์   ศรีชุมภู

นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

โครงสร้างแผนกวิชา

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

การเตรียมการเปิดศูนย์ประสานงาน การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดนราธิวาส

หมวด : Viedeo กิจกรรมต่างๆ  อัปโหลดเมื่อ 10 ม.ค. 2561

Embed
30565
pageview
 

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com