ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการสำรวจซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารต่างๆรวมทั้งระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการสำรวจซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารต่างๆรวมทั้งระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  
วันนี้ 22 ม.ค 62 นายกัซฟี ดอแม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการดำเนินการสำรวจซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารต่างๆรวมทั้งระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ฝึกทักษะชำนาญประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
วันที่ : 27 ม.ค. 2562 : 12:05  6224 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com