โครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นทางการศึกษา และพัฒนาด้านสื่อนวัตกรรม การเรียน การสอน- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

โครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นทางการศึกษา และพัฒนาด้านสื่อนวัตกรรม การเรียน การสอน  
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นกับการศึกษา เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแอพลิเคชั่นทางการศึกษา และพัฒนาด้านสื่อนวัตกรรม การเรียน การสอน การจัดการระบบทางด้าน งานเอกสารการทำงานและด้านอื่นๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทวิภาคี แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส. โดยมีนายไซนัลอาบีดีน เจ๊ะแว ครู คศ.2 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมทรายทอง วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
วันที่ : 27 ม.ค. 2562 : 11:55  6246 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com