พิธีปิดและมอบเกียรติบัการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทการแข่งขันร้องเพลง สตริงชาย หญิง ลูกทุ่ง และสากล- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

พิธีปิดและมอบเกียรติบัการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทการแข่งขันร้องเพลง สตริงชาย หญิง ลูกทุ่ง และสากล  
(13 ธ.ค 61)นายกัซฟี ดอแม รองผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทการแข่งขันร้องเพลง สตริงชาย หญิง ลูกทุ่ง และสากล งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน (แบบสากล) ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วันที่ : 13 ธ.ค. 2561 : 20:14  9452 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com