การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลง ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลง ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทประกวดร้องเพลง ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 โดยมีนายสุรพล โชติธรรมโม ที่ปรึกษาการบริหารงานโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งตามที่คณะกรรมการนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยภาคใต้ ได้มอบหมายให้อาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะการประกวดร้องเพลง ครั้งนี้ ณ จังหวัดสตูล
วันที่ : 12 ธ.ค. 2561 : 14:20  10748 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com