พิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

พิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561   
นายพิทักษ์ ธรรมา รองประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 การจัดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนักประดิษฐ์ นัดคิดค้น และเป็นการสร้างให้ประเทศมีบุคลากรด้านการวิจัยที่มี คุณภาพ เสริมสร้างสมรรถนะ สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยให้เยาวชน และบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกงานสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะการประกวด เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดในระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ : 2 ธ.ค. 2561 : 00:26  10606 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com