ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการมาตรฐานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
วันที่ : 2 ธ.ค. 2561 : 00:12  10046 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com