ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด สตูล พัทลุง และสงขลา ในระดับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่- อัลบั้มรูปปฏิบัติงาน



Mig สร้างอัลบั้ม

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด สตูล พัทลุง และสงขลา ในระดับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่  
นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด สตูล พัทลุง และสงขลา ในระดับสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ธ.ค. 2561 : 00:05  10057 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com