เยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแว้ง และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอสุไหงปาดี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

เยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแว้ง และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอสุไหงปาดี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"   
วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมคณะผู้บริหาร เข้า เยี่ยมและให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแว้ง และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอสุไหงปาดี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และตามกรอบของการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา
 
วันที่ : 2 ธ.ค. 2561 : 00:02  11006 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com