เข้าร่วมประชุม การวางแผนการดำเนินงาน การวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

เข้าร่วมประชุม การวางแผนการดำเนินงาน การวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ  
นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เข้าร่วมประชุม การวางแผนการดำเนินงาน การวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดนิทรรศการมหกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มิติการศึกษาเดินหน้าประเทศไทยจังหวัดภาคใต้ชายแดนในระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
วันที่ : 1 ธ.ค. 2561 : 23:38  9974 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com