เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและเข้าร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและเข้าร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561  
นายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนายกัสฟี ดอแม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน นายไซนัลอาบีดีน เจ๊ะแว ทำหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทักษะและเข้าร่วมกิจกรรมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
วันที่ : 1 ธ.ค. 2561 : 23:31  9779 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com