เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จตามพระราชอัธยาศัย เป็นจำนวน 300,000 บาทถ้วน และได้ถวายรายงานโครงการอาชีวศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส ณ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ : 1 ธ.ค. 2561 : 23:25  9829 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com