เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43  
วันนี้ (26 ก.ย.61 ) เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึง บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันลองกอง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 43 ซึ่งมีซุ้มนิทรรศการจากหน่วยงานราชการร่วมจัดซุ้มทั้งหมด 29 ซุ้ม ทั้งนี้ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน การจัดนิทรรศการ เรื่อง อาชีวศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส การฝึกอาชีพตัดผมชายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ การสอนหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีมุสลิมซึ่งจัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาส วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสและวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
วันที่ : 1 ธ.ค. 2561 : 23:24  10149 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com