ต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ - อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้   
25 กันยายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาสต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ในการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 26 กันยายน 2561
วันที่ : 1 ธ.ค. 2561 : 23:22  10061 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com