ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี- อัลบั้มรูปปฏิบัติงานMig สร้างอัลบั้ม

ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี  
วันที่30/8/61ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดีรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ประชาคม จันทรชิต มีกำหนดการ เดินทางมาตรวจความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุไหงปาดี และให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมีกรรมการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนองค์กรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 
วันที่ : 17 ก.ย. 2561 : 10:16  18331 ครั้ง

 

 

ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ถนน ตากใบ - สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

E-mail : skckolok@hotmail.com  phone : โทรศัพท์ 0-7364-6566 โทรสาร 0-7364-6566

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com